පාද යාත්‍රිකයන්ට බණ්ඩාරනායක සමාධි භූමිය තහනම්…. චන්ද්‍රිකා කියයි.

 

samaadiya11හිටපු ජනාධිපතිනී චනිද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග   පොලිස්පතිවරයාගෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව හොරගොල්ලේ පිහිටි බණ්ඩාරනායක සමාධියට විශේෂ ආරක්ෂාව සැලසීමට පොලිස් කණ්ඩායමක් යොදවා තිබේ.

ඇය මේ ඉල්ලීම කර ඇත්තේ හොරගොල්ල බණ්ඩාරනායක සමාධිය ඉදිරිපිටින් ගමන් කිරීමට නියමිත ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාද යාත්‍රිකයන් හොරගොල්ල සමාධි භූමියට ඇතුලුවීම වැලැක්වීම සදහා බව වාර්තා වේ.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාද යාත්‍රාවේ සංවිධායකයන් දෙදෙනකු මීට ඉහතදීත් හොරගොල්ල බණ්ඩාරනායක සමාධියට   හානි කිරීමේ උත්සාහයක නිරත වී ඇති බැවින් තමා පොලිස්පතිවරයාගෙන් එම ඉල්ලීම සිදු කළ බව හිටපු ජනාධිපතිනිය කියා සිටියාය.

ඇය කියන්නේ ඇයට   එවැනිම සැලැස්මක් පිළිබඳ දැනගන්නට ලැබී ඇතිබවය.

ඒ අනුව කිසිවකුටත් බණ්ඩාරනායක සමාධිය පිහිටි භූමිය තුළට ඇතුළු වීමට අවසර නොලැබෙනු ඇති බව හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.