පාසල් ක්‍රීඩා තරග කල් දැමේ

sprt mtදිවයිනේ සියලුම අධ්‍යාපන කලාප වල පාසල් ක්‍රීඩා තරංග කල් දැමීමට තීරණය කර ඇත.

මේ තීරණය ගෙන ඇත්තේ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා විසිනි.

ඊට හේතුව වී ඇත්තේ මේ දිනවල දිවයින පුරාම පවතින අධික උෂ්ණත්වය බවයි අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසන්නේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.