පැයක විදුලිබල කප්පාදුවක්?

maxresdefault (1)

ජනතාවට සත්‍ය පැහැදිලි කොට දිනපතා පැයක් විදුලි බලය කප්පාදු කරන්නැයි විදුලි බල මණ්ඩල ඉංජිනේරුවන් කියා සිටිති.

හදිසි අවශ්‍යතාවක් ලෙසින් තවත් මෙගාවොට් සීයක  ධාරිතාවක් ඇති  විදුලි  බල ජනන යන්ත්‍ර දෙකක් මිළදී ගැනීමට කටයුතු කොට ඇති නමුත් මේ යන්ත්‍ර සවි කිරීමට තවත් සති හතරක් පමණ ගත විය හැකි බව විදුලි බල ඉංජිනේරුවරුන් ගේ සංගමයේ සභාපති අතුල වන්නිආරච්චි පවසයි.

 

දැනට විදුලි බලය පාවිච්චි කෙරෙන ආකාරය අනුව ලක්ෂපාන සහ සමනළ වැව ජලාශවල ජල මට්ටම් පහත වැටී දකුණේ විදුළි බල සැපයුම සහ කොළඹ

ජල සැපයුම අඩාල විය හැකි බව අතුල වන්නිආරච්චි පෙන්වා දෙයි.

මේ තත්ත්ව හමුවේ හමුවේ විදුලි බල කප්පාදුව ප්‍රමාද කළහොත් අළුතින් ජනනය කෙරෙන මෙගා වොට් සීයේ බලය අර්බුදය සමහන් කිරීමට ප්‍රමාණවත්

නොවන බවයි වන්නිආරච්චි තර්ක කරන්නේ.

අතිරේක බලය 

කප්පාදුව ප්‍රමාද  කළහොත් මෙගාවොට් 500 ක පමණ අතිරේක බලය power cut මිළදී ගැනීමට සිදුවෙන බවත් මාස තුනක කාලයක් සඳහා අතිරේක බලය

මිළදී ගැනීම සඳහා බිළියන 10-15 අතර මුදලක් වැයවෙන බව විදුලි බල ඉංජිනේරුවරුන් ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා කියා සිටී.

 

වියළි කාල වලදී ලුණු වතුර ගංගාවන්ට ඇතුල්වෙන අතර මේ තත්වය පාලනය කිරීම සඳහා මාඋස්සාකැලේ සහ කාසල්රී ජලාශ වල ජලය මුදා හැරීමට සිදුවේ.

මේ නිසා ජල විදුලි බල නිෂ්පාදනය සීමා වී ඇති අතර කුඩා විදුලි බලාගාර වලින් ලැබෙන සැපයුම බිංදුවටම වැටී ඇත.අනෙක් අතට සුළං බලයෙන් ලැබෙන සැපයුමත් විශාල වශයෙන් පහත වැටී ඇත.

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.