පිටකොටුව කුමාර වීදියේ වෙළෙඳසැලක ගින්නක්

fireපිටකොටුව කුමාර වීදියේ මහල් ගොඩනැගිල්ලක පිහිටි වෙළඳ සලක ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා. පොලිස්  මාද්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කරන ආකාරයට ගින්න හටගෙන තිබෙන්නේ සම් භාණ්ඩ සහිත මහලකයි. ගිනි නිවන හනුදාව විසින් කඩිනමින් ගින්න පාලනය කිරීමට කටයුතු යෙදු බැවින් ගින්න පැතිරී යාමට තිබු අවස්ථාව ව්‍යාර්ථ වූ බවයි ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.