පින්නදූවේ කඩකාමර දෙකක් ගිනිගෙන

අක්මීමන ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපති මිලින්ද හපුතන්ත්‍රී මහතාට අයත් ගිල්ල පාන්නදූවේ පිහිටි කඩකාමර 2ක් ගිනිගෙන ඇති බවට පොලිසිය පවසයි.මෙම ගින්න නිවීමට ගාල්ල නාගරික ගිනි නිවන ඒකකය හා ගැමියන් වෙහෙසී ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.