පුරාවිද්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සෙනරත් දිසානායක අමුතු ගේමක…

PV1පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුරට ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය දඹර අමිල හිමියන් පත්කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය සෙනරත් දිසානායක ස්වකීය ආසන්නම ප්‍රධානියාගෙන් පලි ගැනීම සදහා අතින් පෙට්‍රල් ගසාගෙන මේ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර ඇත්තේ  සියලුම රාජ්‍ය විධිවිධාන හා බදවා ගැනීම් පටිපාටි උල්ලංඝණය කිරීමට බල කරමින් බව වාර්තා වේ.

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර දෙපාර්තමේන්තු සේවයේ වසර 22 ක පලපුරුද්ද සහිත විධායක නිලධාරියෙකු පත්විය යුතු තනතුරක් වුවද රාජ්‍ය සේවය පිළිබඳ පලපුරුද්දක් නැති දඹර අමිල හිමියන් පත්කිරීම පිළිබඳව සෙනරත් දිසානායක පිඹුරුපත් සකස් කරන්නේ දෙපාර්තමේන්තුවේ දහසකුත් එකක් රාජකාරි මග හැරෙමින් පවතිද්දී බව කියැවේ

වසර තුනකට පෙර මෙම තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා සම්මුඛ පරික්ෂණයට ඉදිරිපත්ව සුදුසුකම් සපුරා ඇති නිලධාරියෙක් අවශ්‍ය සේවා කාලය සම්පූර්ණ වනතුරු මේ වනවිට පුරා වසර තුනක් රාජකාරි ආවරණයේ යෙදෙමින් සිටී.  දඹර අමිලි හිමියන් එම තනතුරට පත් කරන්නට උත්සාය කරන සෙනරත් දිසානායකගේ දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ වනවිට වෙනත් තනතුරු ගණනාවක්    පුරප්පාඩුව පවතීන බව වාර්තා වේ.

දෙපාර්තමේන්තු කේෂ්ත්‍ර මට්ටමේ රාජකාරි වල ප්‍රගතියට සෘජුවම බලපාන අධ්‍යක්ෂ, සහකාර අධ්‍යක්ෂ  තනතුරු පහල මටිටමේ නිලධාරීන් මගින් ඉටුකරමින් පවතින අතර ජාතික කර්තව්‍යයන් ලෙස ඉටුකල යුතු කාර්යයන් රාශියක් මහහැරීයමින් පවතීන බවත් භික්ෂුවක් වූ දඹර අමිල අතිරේක පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුරට බදවා ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ මේ පසුබිමේදී බවත් දෙපාර්තමේන්තු ආරංචිමාර්ග කියයි.

පුරාවිද්‍යාව හුදෙක් බෞද්ධ ස්මාරක ‍නොවන බවත්,  බෞද්ධ ලෙස පෙනී සිටින චීවරධාරීන්  මගින් පුරාවිද්‍යා කේෂ්‍ත්‍රයට සිදුවිය හැකි හානිය ඉමහමත් බවත්, රජයේ ඉහළම පරිපාලන තරනතුරු සදහා රාජ්‍ය සේවයේ පරිපාලන පලපුරුද්දක් රහිත අර්ධ භික්ෂූන්   බඳවා ගැනීමෙන්   ගැටළු රාශියක් ඇතිවන බවත් බොහෝ මැදහත් පිරිස් පෙන්වා දී ඇතත් ඉතිහාසයේ වැඩ බැරිම පුරාවිද්‍ය ආධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස අපකීර්තියට පත් ආචාර්ය සෙනරත් දිසානායකගේ මංඤ්ඤං මොළයට ඒ බව තේරුම් කර දීමට නොහැකි වී ඇතැයි එම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීහු පවසති.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.