පොදු අපේක්ෂක වත්කම් ප්‍රකාශන හොයා ගන්න බැරි වෙයි

islandthe

 

පොදු අපේක්ෂක    මෛත්‍රීපාල  සිරිසේන තමන්ගේ වත්කම් ප්‍රකාශන මැතිවරණ කොමසාරිස් වරයාට භාර දුන් බව  ප්‍රකාශ වී  තිබුනත් තමන්ට එහි පිටපතක් ලබා ගත නොහැකි වූ බඅව the island පුවත් පත කියා සිටී.

වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශන පොදු අපේක්ෂක  කාර්යාලයෙන් ලබා ගත හැකි බව නිවේදනය කෙරුණු නමුත්   ප්‍ර චාරන  කාර්යාලයෙන් විමසු විට එම තොරතුරු නිකුත් කිරීමට  නීතිමය ගැටළු පවතින බැවින් ඒ පිළිබඳව

නීතිවේදී විජේදාස රාජපක්ෂ ගෙන් විමසීමක් කල යුතු බව තමන්ට දෑන්වුවේ යැයි  පුවත් පත  කියා සිටී.

මේ පිළිබඳව සාර්ථක ප්‍රතිචාරයක් තමන්ට මේ තාක් තමන්ට  නීතිවේදී විජේදාස රාජපක්ෂ ගෙන් නොලැබුණු බව පුවත් පත වැඩිදුටරත්  සඳහන් කරයි.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.