පොලොන්නරුවේ ගංවතුරේත් ගලයි පළිගැනීම

floods lanka

 

 

 

[vsw id=”/uJJuDrn8XdY” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

 

පොලොන්නරුවේ සුදු නෙළුම්ගම, කුසුම්ගම හා ඒ අවට ගම් රැසක ගං වතුර තත්වයක්.. බොහෝ ගම්වාසීන් පවසන්නේ පෙර කළ පරිදි ක්‍රියා නොකර පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ වතුර අවදානම් තත්වයකට පැමිණෙනකල් තිබීම නිසා මේ තත්වය උද්ගතවුණු බවයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.