පෞද්ගලික රෝහල්වලට නව චක්‍රලේඛයක්

rajithaපෞද්ගලික රෝහල් වල ඖෂධ දීම හා රෝගී සත්කාර සේවාවන් විධිමත් අයුරින් නියාමනය කරන ලෙස සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේහීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දිස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා අමාත්‍යංශ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

ඒ අනුව සෞඛ්‍ය අමාත්යංශය විසින් පෞද්ගලික රෝහල්වල සිදු කරන සියලුම රෝගී සත්කාරක සේවා නියාමනය කරනු ලබයි.

වෛද්‍ය සේවා, ශල්‍යකර්ම, ඖෂධ ලබාදීම, වෛද්‍යවරයෙකු රෝගියෙකු බැලීම සඳහා වැය කරන කාලය, සැත්කම් ගාස්තු යන කරුණු පිලිබඳ වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු කරනු ඇත.

නියාමන කටයුතු සිදු කිරීම පිලිබඳ නව චක්‍රලේඛයක් සියලුම පෞද්ගලික රෝහල් හා වෛද්‍ය ආයතන වෙත ලබා දෙන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය පාලිත මහීපාල මහතාට දැනුම් දී ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!