බාහිර උපාධිය කම්මුතුයි…

Digree1සරසවියට ප්‍රවේශවන අභ්‍යන්තර ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවට සමාන ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් පමණක් අදාල පීඨයේ  බාහිර උපාධිය සඳහා ලියාපදිංචි කරගැනීමට රජය තීරණ කර තිබේ. ඔක්තොම්බර් 01 දා සිට  මෙම කප්පාදුව ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

මෙතෙක් කල් උස්සපෙළ විශ්විද්‍යාල ප්‍රවේශය සදහා අවම සුදුසුකම් සැපිරූ ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට බාහිර උපාධි පාඨමාලාවක් සදහා ලියාපදිංචි වීමට සාධාරණ ඉඩක් තිබිණි. විශ්විද්‍යාල ප්‍රවේශය අහිමි වූ දුප්පත් දරුවෝ බොහෝ දෙනෙක් මේ අවකාශය තුළ උසස් අධ්‍යාපන ඉලක්ක අත්පත් කර ගත්හ.

මීට ඉහත එස්.බී දිසානායක උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිව සිටියදී බාහිර උපාධිවල ගුණාත්මක අගය වැඩි කිරිම සඳහා යැයි කියමින් අභ්‍යන්තර ශිෂ්‍යයන් මෙන් දෙගුණයක් පමණක් බාහිර උපාධිය සදහා ලියාපදංචි කරගැනීම විශ්වද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම විසින් නිර්දේශ කළේය. එහෙත් මතුවූ දැඩි විරෝධතාවය නිසා සනාතන සභාව අනුමැතිය දෙන ප්‍රමාණයක් බාහිර උපාධි පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගැනීමට විශ්විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම තීරණය කළේය.

එවන් පසුබිමක් තිබියදී 2016/13 චක්‍රලේඛය පැවති ආකාරයටත් වඩා බිහිසුණු කප්පාදුවක් සහිතව යළිත් බලාත්මක කර ආණ්ඩුව මේ උත්සාහ කරන්නේ   පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල සඳහා  වැඩි ඉඩකඩක් විවර කිරීමට   බව උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ආරංචිමාර්ග පවසයි. එමෙන් විශාල වශයෙන් උපාධි ලබාගෙන සමාජයට එන විද්‍යාර්ථයින් සඳහා ක්‍රමවත් අනාගත වැඩපිළිවෙලක් ආණ්ඩුවට නැති බවත්, ඒ නිසා මෙම කප්පාදුව කර උපාධි ධාරීන් අඩු කිරීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කරන බවත් එම ආරංචි මාර්ග තව දුරටත් කියයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.