බා ගන්නෙ පලාත් පාලන ඡන්දෙටලු

Fishing 112දැනට ආණ්ඩුව හා සම්බන්ධවීමට සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටිනා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මහින්ද පාර්ශවයේ මන්ත්‍රීවරුන් රජයට එකතු කරගැනීම පළාත් පාලන ඡන්දය ප්‍රකාශයට පත්කළ පසු සිදුකිරිමට කටයුතු කරන බව වාර්තා වේ.

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා වෙනම දේශපාල පක්ෂයක් නිර්මාණය කරගෙන වෙන් වී තරග කරන්ට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් අවශ්‍ය ඕනෑම මිලක් ගෙවා මේ පිිරිස ආණ්ඩුවට ගැනීමට කටයුතු කරන්නට ආණ්ඩුව සූදානම්  බව කියැවේ.

මේ පිළිබදවන සාකච්ඡා වට කීපයක් මේ වනවිට එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙනුවෙන් මලික් සමරවික්‍රම මැදිහත්ව පවත්වා තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.