බැංකු නීති කම්මුතුයි… තීරුබදු රහිත වාහන ගෙන්වන්න මන්ත්‍රීවරුන්ට විශේෂ ණයක්…

BMW3

 

බැංකුවක් විසින් අනුදත් සම්මත නීති මාලාවට පටහැනිව, අඩු පොලී වාරිකයක් සහිත විශේෂ ණය මුදලක් තීරුබදු රහිත වාහන බලපත්‍ර ආනයනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් සදහා ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස ආණ්ඩුව ලංකා බැංකුවට නියෝග කර තිබේ.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට ලැබෙන ඩොලර් 62500 ක් හෙවත් රුපියල් ලක්ෂ 90 ට ආසන්න බලපත්‍රයේ මුලු වටිනාකමට සමාන ණය මුදලක්  ලංකා බැංකුව විසින් එම මන්ත්‍රීවරුන් සදහා මුදා හැරීම සිදුකරනු ඇත. වාහනයේ මුලු වටිනාකමට අදාල ණයවර ලිපි නිකුත් කරනු ලබන්නේ ලංකා බැංකුව මගිනි.

මේ අයුරින් මන්ත්‍රීවරුන් 225 දෙනා සදහා වෙන්කිරීමට නියමිත මුදල රුපියල් කෝටි 200 ක් බව ලංකා බැංකු ආරංචිමාර්ග පැවසුවේය.

දැනට ලංකා බැංකුවේ සම්මත ණය පොලී අනුපාතිකය සියයට 18 කි. මෙම ණය මුදල ලබා දෙන්නට යන්නේ සියයට 13 අනුපාතයකටය.  ණය මුදල මුදා හරින්නේ අවුරුදු 7 ක් සදහාය. එහෙත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ ධූර කාලය අවුරුදු 5 කි. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අවුරුදු 5 න් එක් අවුරුද්දක් ගෙවී අවසන්ය. ධූර කාලය නිමා කර වසර 3 යනතුරුත් ණය මුදල ගෙවීමට නියමිතය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ මාසික වැටුප සියලු දීමනාත් සහිතව රුපියල් ලක්ෂයක සීමාවේ ඇත්තේය. ණය ගෙවීමේ බැංකුව අනුදත් ක්‍රමය අනුව මේ ණය මුදලේ දල මාසික වාරිකය රුපියල් එක්ලක්ෂ හැත්තෑ දහසකි.   ගෙවීමට සිදුවන ණය වාරිකය නීත්‍යානුකූලව ඔවුන් උපයන මුදලත්ට වඩා වැඩිය. එහෙත් සාමාන්‍ය ණය මුදලක් නිකුත් කිරීමේදී ණය ලබන්නාගේ වැටුපින් සියයට 40 ට වඩා වැඩි මුදලක් ණය වාරිකය සදහා වැයවේ නම් ණය මුදල නිකුත් කරන්නේ නැත.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.