බැසිල්ට අැප දෙන්න… මහාධිකරණ විනිසුරු මොරායස් කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත්ට නියෝග කරයි…

Basill 345හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ හා දිවි නැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කිත්සිිරි රණවක ඇප මත මුදවා හරින්න ලෙස කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු එස්සීජීජේ මොරායස් කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් ධම්මික හේමපාල වෙත නියෝග කළේය.

මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා  එම නියෝගය කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත්වරයාවෙත කරනු ලැබුවේ බැසිල් රාජපක්ෂ පාර්ශවය විසින් මහාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කළ ප්‍රතිශෝධිත ඇප අයදුම්පත සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවය.

ඒ අනුව එක් අයෙකුට ලක්ෂ දහය බැගින් වූ ඇප මත බැසිල් හා කිත්සිරි රණවක මුදාහරින්නට කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් ධම්මික හේමපාල කටයුතු කළේය.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.