බිම වැටුණු යෝෂිතගේ ජංගම දුරකථනය ගැන වාර්තාවක් ඇමති ඉල්ලයි

මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත යටතේ මේ වන විට රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින යෝෂිත රාජපක්ෂ සතුව තිබූ ජංගම දුරකථනයක් බිම වැටීම සම්බන්ධව වහාම පරීක්ෂණ පවත්වන ලෙස බන්ධනාගාර පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීමේ හා හින්දු ආගමික කටයුතු ඇමති ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා විසින් බන්ධනාගාර කොමසාරිස්වරයාට දැනුම් දී තිබේ.

කිසිදු බන්ධනාගාර රැදවියෙකුට ජංගම දුරකථන ළග තබා ගැනීමට අවසර නොමැති හෙයින් මෙම පරීක්ෂණ වහාම සිදු කර දින 2ක් ඇතුළත වාර්තාව ලබා දෙන ලෙස ද උපදෙස් දී ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.