බෙදුනොත් ඉරාකය,ලිබියාව හෝ ඊජිප්තුවක් වේවි-මහින්ද

මුලතිව්  හිදී

රැස්වීම්ට සෙනග
රැස්වීම්ට සෙනග

ජනතා රැලියක් අමතමින් ජනාධිපති රාජ පක්ෂ කියා සිටියේ මේ රට බෙදුනොත් ඉරාකය,ලිබියාව සහහෝ ඊජිප්තුව පත්ව සිතන තත්වයට පත් විය හැකි බවයි.

මේ  රටවල් වල සිදු වූ ආණ්ඩු මාරුවෙන් පසු අරාජික තත්වයක් ඇතිවී ඇති බව ජනාධිපතිවරයා  පෙන්වා දුන්නේය.

මුලතිව් පළාතේ පාසල් දහ තුනකට මහින්දෝදය විද්‍යාගාර ලබා දී ඇති බවත් පුනරුත්ථාපනය කළ 430 දෙනෙකුට තමන්ගේම රැකියා කරගෙන යෑමට පහසුකම් ආණ්ඩුවෙන් ලබා දී ඇති බව ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේය.dPRSI MULA

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.