බොරු නම් දුමින්දගෙන් අහන්න… අමාත්‍යංශයක් පිහිටුවන්න කෝටි 175 ක් යනවලු…

Duminda11කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය වෙනුවෙන් කුලියට ගෙන ඇති ගොඩනැගිල්ලේ වර්ග අඩියක වටිනාකම සෙත්සිරිපායේ හෝ ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ වර්ග අඩියක වටිනා කමට වඩා අඩු බවත්, එම ස්ථාන දෙකින් ම වර්ග අඩි අනූ දාහක ඉඩ ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ බැවින් මතභේදයට තුඩු දී ඇති මෙම ගොඩනැගිල්ල කුලියට ගැනීමට සිදු වූ බවත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක බීබීසියට පවසා තිබිණි.
පස් වසරක ඇවෑමෙන් මෙම ගොඩනැගිල්ලේ කුලිය සඳහා පමණක් රුපියල් කෝටි එකසිය තිහකට අධික මුදලක් වැය වන නමුත් ගොවි ජනතාව වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇති මුදලින් ‘රුපියලක් වත්’ ඊට යොදවා නැති බව ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබුණේය.
ගොඩනැගිල්ලේ අලුත්වැඩියාවන් සඳහා තවත් රුපියල් මිලියන හාරසිය විස්සක් රජයෙන් වෙන් කරගත්තේ ගොඩනැගිල්ලේ කාමර වෙන් කරන්නටත්, කාපට් දාගන්නටත්, බිම සකස් කරගන්නටත්, විදුලිය ගන්නටත් බවත් ගොඩනැගිල්ලකට යන කොට තියෙන්නේ බිත්ති හතරක් පමණක් බවත්, සෙත්සිරිපායට ගියත් ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයට ගියත් කාමර වෙන් කරගත යතු බවත් දුමින්ද දිසානායක තවදුරටත් කියා සිටියේය.
ඔහුට අනුව සෙත්සිරිපායට ගියත් ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයට ගියත් අමාත්‍යංශයක් පිහිටුවීම සඳහා වසර පහකට කෝටි එකසිය හැත්තෑ පහක් වැය වන්නේය.
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට නව ගොඩනැගිල්ලක් සොයා ගැනීමට සිදු වූයේ පාර්ලිමේන්තුවේ අවශ්‍යතාව මත මිස තමන්ට අවශ්‍ය වූ නිසා නොවන බව ඇමතිවරයා බීබීසියට අවධාරණය කර තිබුණේය. ඔහු වැඩිදුරටත් කියා ඇත්තේ මේ තමන් බැනුම් අහන්නේ පාර්ලිමේන්තු අවශ්‍යතාවයක් ඉෂ්ට කරන්නට ගිය නිසා බවය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.