මංගලගේ ප්‍රකාශයෙන් ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීන් 2ට බෙදෙයි.

මීට පෙර එක්ව පැවැත් වූ පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩා‍යමේ රැසුවීම අද (23) පෙ.ව. 11.30ට වෙන වෙන්ව පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇත.

අගමැති රනිල් වක්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එජාප මන්ත්‍රී කණ්ඩායම ද නිමල් සිරිපාල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රී කණ්ඩායම ද පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ රැස්වේ.

පසුගිය ආණ්ඩු පක්ෂ රැස්වීමේ දී විදේශ කටයතු ඇමති මංගල සමරවීර මහතා ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රීන්ට එරෙහිව කළ ප්‍රකාශය නිසා ශ්‍රීලනිප මැති ඇමතිවරු අද දින රැස්වීම වර්ජනය කර තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.