මන්ත්‍රී අසුන ෆොන්සේකාටද ? තීරණය අද

එක්සත් ජාතික පක්ෂ විශේෂ කෘත්යාදීකාරී මණ්ඩල රැස්වීමක් අද පැවැත්වීමට නියමිතයි.

එහිදී හිටපු ඉඩම් අමාත්‍ය එම. කේ. ඩී. එස්. ගුණවර්ධන මහතාගේ අභාවයෙන් හිස් වූ මන්ත්‍රී ධුරය ලබාදෙන්නේ කාටද යන තීරණය ගනු ඇති බව වාර්තා වේ.

එම අමාත්‍ය ධුරය එ.ජ.ප. ය හා සන්දාන ගත වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයේ නායක ෆීල්ඩ් මර්ශේල් සරත් ෆොන්සේකාට හිමි වෙනු ඇති බව බොහෝ දෙනාගේ මතයයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.