මන්ත්‍රී දීමනා අත් හිටුවයි

parlimentපාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දීමනා වැඩි කිරීමේ යෝජනාව කතානායක විසින් අත් හිටුවා ඇත.

ඒ පිලිබඳ රජයට නිල වශයෙන් දැනුම් දෙන බවයි ඔහු පවසන්නේ.

එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ පෙබරවාරි මස වැටුප

වැටුප                                –  රු. 54285

සංග්‍රහ දීමනාව                – රු. 1000

ජංගම දුරකථන මිල             – රු.2000

රැස්වීම් වලට සහභාගී වීම     – රු. 3000

රියදුරු දීමනාව                      – රු. 3500

ඉන්ධන දීමනාව                    -රු. 54032

ප්‍රවාහන දීමනාව                  – රු. 10000

මුළු වැටුප                               -රු.127812

තව ද ඔවුන්ට දැනට ලැබෙන වරප්‍රසාද හා දීමනා 

මාසික වැටුප රු. 54285 කි.

පාර්ලිමේන්තු සභාවාරයට පැමිණීම දිනකට රු. 500

කොළඹින් බැහැර නිල නිවාසයක් වර්ග ආදී 900ක දෙමහල් නිවසක්

දුරකථන බිල්පත්

වසර 5කත වරක් තීරු බදු රහිත වාහනයක්

දේශීය හෝ බටහිර වෛද්‍ය පහසුකම් නොමිලේ

සම්භාහන පහසුකම්

විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකු නියම කරන ඖෂධ නොමිලේ

පාර්ලිමේන්ති නියෝජනයෙන් පසු වසර 5 ක විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම

ලිපි ද්‍රව්‍ය, ලැප්ටොප් පරිඝනක, ෆැක්ස් යන්ත්‍ර නොමිලේ

විදේශ සංචාර

පාර්ලිමේන්තු වාරවලදී අවශ්‍ය නම් බේකන්, පැණි, කොන්ෆ්ලෙක්ස් හා ගෝල්ඩන් සිරප් ඇතුළු ආහාර

මන්ත්‍රී වෛද්‍ය රක්ෂණ ගාස්තු රු. ලක්ෂ 3.5

දරුවන්ට ප්‍රධාන පෙලේ පාසල්

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.