මන්ත්‍රී වාසි මල්ල පංකාදුයි

udayaපිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නායක උදය ගම්මන්පිල පවසන ආකාරයට මන්ත්‍රීවරුන් තමන්ගේ වැටුප් වැඩිකර ගැනීම දේශද්‍රෝහී ක්‍රියාවකි.කෙසේ වෙතත් මේ වැඩිකළ වැටුප ගන්නවා ද නැද්ද යැයි ගම්මන්පිල මන්ත්‍රීවරයා මේ තාක් ප්‍රකාශ කොට නැත.

පාර්ලිමේන්තුවේ මොන වාද විවාද තිබුනත් සියලු පක්ෂ නායකයින් එකාවන්ව මේ වැඩි කිරීම්වලට එකඟවීමට ඉඩ තිබේ.

දැනට භුක්ති විඳින වාසිවලට අමතරව නිවාස කුලී, දුරකථන ගාස්තු සහ කාර්යාල දීමනා ලෙස රු.170000ක දීමනාවක් ලබාදීමට යෝජිතය.

මේ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රු.මිලියන 39.4ක් අවශ්‍ය වනු ඇත.

මීට අමතරව කාරක සභා රැස්වීම් සඳහා රු. 4000ක් ද ව්‍යවස්තාසභා රැස්වීම් සඳහා රු.2000ක දීමනාවක්ද ගෙවීමට යෝජිතය.

ආණ්ඩුව අධික ණය බරින් මිරිකී සිටින අවස්ථාවක කෙරෙන මේ වැඩි කිරීම් වලට මහජන නියෝජිතයින් යැයි ක්යාගන්නා පිරිසකට එකඟ විය හැකිද යන්න ප්‍රශ්නයකි.

මේ වැඩි කිරීම් වලට අමතරව මන්ත්‍රීවරුන් හට ග්‍රාම සංවර්ධන කේන්ද්‍ර මුවාවෙන් කාර්යාල පවත්වාගෙන යෑම සඳහා මාසිකව රු. මිලියන 16.9ක මුදලක් වෙන් කිරීමටත් ආණ්ඩුව සුදානම් වෙමින් සිටියි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.