මර්වින්ගේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වැරදි පුර්වාදර්ශයක් – ප්‍රසන්න

prasaaaaaමර්වින් සිල්වා මහතා ආරම්භ කළ ඒකාබද්ධ විපක්‌ෂය වැරදි පූර්වදර්ශයක්‌ යැයි ගම්පහ දිස්‌ත්‍රික්‌ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පැවැසීය.මෙම තත්ත්වය මත ඉදිරියේදී ඕනෑම අයකුට ඒකාබද්ධ විපක්‌ෂය යනුවෙන් ලියාපදිංචි විය හැකි බවද පැවැසීය.

මර්වින් සිල්වා මහතා පසුගිය ජනවාරි 8 වැනිදා සිට සිටින්නේ යහපාලන තුරුලේයි. ඔහු කියන කරන දේවල් අපි ගණන් ගන්නේ නැහැ.

මර්වින් සිල්වාගේ ඒකාබද්ධ විපක්‌ෂය වාර්තා කිරීමට යන මාධ්‍යවේදීන්ට පවා සදාචාරාත්මක අයිතිය පිළිබඳව කරුණු මතුවෙනවා.

ඔය වැඩවලට අපි කිපෙන්නේ නැහැ. කලබල වෙන්නේ නැහැ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.