මහජන ගැටළු විසදීමට බදු කමිටු දෙකක්

කොළඹ දී ඊයේ (03) පැවති ව්‍යාපාරික හමුවක දී මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ ආනයන බදු හා අනෙකුත් දේශීය බදු සම්බන්ධයෙන් උපදේශන කමිටු 02 ක් පත් කෙරෙන බවයි.

මහා භාණ්ඩාගාරය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෙම කමිටු දෙක මගින් බදු සම්බන්ධයෙන් මහජනතාවට බලපාන ගැටළු විසදීම මෙහි අරමුණ බව එතුමා වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ප්‍රකිශ කර සිටී.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!