මහින්දගෙන් දින නෑ

mrආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ පිලිබඳ මහජන අදහස් ලබා ගැනීමේ කමිටුවේ සභාපති ලාල් විජේනායක මහතා නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදනයට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ අදහස් ලබා ගැනීමට දිනයක් ඉල්ලා සිටියත් මේ වන තෙක් දිනයක් ලැබ නොදුනු බව පැවසුවේය.

 

එමෙන්ම හිටපු ජනාධිපතිනිය වන චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය කොළඹ ජනාධිපති මාවතේ ඇයගේ කාර්යාලයේ දී හමු වී අදහස් ලබා ගත බව ද ඔහු පැවසීය.

පහතින් එම වීඩියෝව

[vsw id=”tCMAieEUfnA” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!