මැක්කෝ ඉස්කෝලයක් වසති

fleaමැක්කන් නිසා හැටන් ප්‍රදේශයේ පාසලක් අද වසා දැමුවේය. මෙසේ වසා දැමුවේ හැටන් ප්‍රදේශයේ ඇතිමැක්කන් නිසා හැටන් ප්‍රදේශයේ පාසලක් අද වසා දැමුවේය. මෙසේ වසා දැමුවේ හැටන් ප්‍රදේශයේ ඇති ශාන්ත ගේබ්‍රියල් නැමති බාලිකා විද්‍යාලය ය. මුලින්ම පාසලේ පන්ති 6 වසා දැමීමට විදුහල්පතිවරයා තීරණය කර තිබිණි. පාසල අසල ඇති ඌරු කොටුවක් මේ මැක්කන්ගේ උවදුරට බලපා ඇතැයි පැවසේ. මෙවැනි තත්වයක් වර්ධනය වනතෙක් මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් හා ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍යය බලධාරීන් නිහඩව සිටීම පිළිබදව මහජන විරෝධය මතුවෙමින් ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.