මැතිවරණය අසාධාරණ නම් විශ්‍රාම වැටුප ද නොගෙන ගෙදර යන්න මැකො සුදානම්

macoq

මැතිවරණය අසාධාරණ ලෙස පවත්වන බව ඔප්පු  වුව හොත් විශ්‍රාම වැටුප ද නො ගෙන ඉවත් වීමට තමන් සුදානම් වන බව  මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මාධ්‍යට කියා සිටියේය.

ඡන්ද පොළේ ඡන්දය භාවිතා කිරීමේ දී, හෝ ඡන්ද ගණන් කිරීමේ දී ඡන්දයේ ප්‍රතිඵල වෙනස් කිරීමට හැකි ආකාරයේ මහා පරිමාණයේ දුෂණ සිදු නොවන බව තමන්ට  සහතික යැයි ඔහු සහතික කොට කියා සිටියේය.

කෙසේ වෙතත් සුළු වැරදි සිදුවිය හැකි ඔහු පිළිගත්තේය.

“සුළු එකතුකිරීමේ දෝෂයක් වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට අටසිය හතලිස් එකක් පාවිච්චි කරපු චන්ද පොලේ එස්පීඕ ගේ රිපෝර්ට් එකේ තියෙන්න පුළුවන් අටසිය අනු එකක් පාවිච්චි කලයි කියල. අපි අටසිය අනු එකයි කියල ලියල තිබුණට අරගොල්ලන් ගේ ටැලි වලින් පේනව (ඒජන්ට් ලගේ), අටසිය අනු එකක් නොවෙයි අටසිය හතලිස් එකයි කියල. එතකොට ආපසු ගණන් කරන්න කියල ඒ ගොල්ල කියනව” යනුවෙන් ඔහු ටත් පැවසීය.

අළුතින්ම භාවිතයට හඳුන්වා දුන් අංක හා මුද්‍රා දැමීමේ ක්‍රමයට අනුව ඡන්ද පෙට්ටි බස් රථ තුල දී මාරු කිරීම කළ  නොහකි වී ඇතැයි  මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා ප්‍රකාශ කළේය.

චන්ද පොළට සීල් තුනක් යවන බවත්ව. උදේට අහඹු ලෙස එකක් තෝරා ගන්න නිසා පෙට්ටි මාරු කිරීමේ ඉද ඇහිරී යන බව මහින්ද දේශප්‍රිය කියා සිටියේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.