මැතිවරණ කොමසාරිස් තුමනි සාධාරණය ඉටු කරන්න- ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

tilvin

 

රාජ්‍ය සම්පත් සහ දේපල අනිසි ලෙස භාව්තා  කිරීම සම්බන්ධයෙන් තමන් සතුව ඇති සාක්ෂි  මැතිවරණ කොමසාරිස් වෙත භාර දින බව ජනතා විමුති පෙරමුණේ ලේකම්

ටිල්වින් සිල්වා කියා සිටියේය.

[vsw id=”/aeI6p7HVmNY” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.