මුනාක් ඇළේ ජලය දිල්ලියේ කොටසක‍ට

හර්යානා ප්‍රාන්තයේ ජැට් කුළ ගෝත්‍රික ජනයා හානි කර තිබූ මුනාක් ඇළ මාර්ගය පිළිසකර කර නැවතත් ජල සැපයුම් ආරම්භ කර ඇති බව එරට මාධ්‍ය ප්‍රකාශ කර ඇත.එහෙත් දිල්ලි නුවර කොටසකට පමණක් එයින් ජලය ලැබී ඇත.

දිල්ලියේ ජල කටයුතු පිළිබද ඇමති කපිල් මිශ්රා එක්කෝටි හැට ලක්ෂයක් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ ජලය අරපරිස්සමෙන් පරිහරණය කරන ලෙසයි.එමෙන්ම

එමෙන්මඋසස් යැයි සම්මත සිය කුලයට කුල හීනයන්ට ලබාදෙන රැකියා කෝටාව ලබාදෙන්නැයි ආරම්භ කළ හර්යානා විරෝධතාව මෙතෙක් අවසන් වී නොමැත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.