මුස්ලිම් සරණාගතයන්ට PEGIDA හරස් වෙයි

යුරෝපය රැක ගැනීමට එක්වෙමු යන නමින් ජෙර්මනියේ PEGIDA සංවිධානය විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් ආරමභ කර තිබේ.
යුරෝපයට පැමිණෙන මුස්ලිම් සරනාගතයින්ගෙන් යුරෝපයට විශාල තර්ජනයක් එල්ල වන බවත් එය යුරෝපීය ජන ජීවිතය කඩ වැටීමට හේතුවන බවත් විරෝධතා කරුවෝ වැඩි දුරටත් චෝදනා කරයි.
මේ විරෝධතාවයට ඇති විශාල පිරිසක් සහභාගී වී තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.