මේ ඇරඹුමද?

Avangard Case - Gotabaya Rajapaksaඇවන්ගාර්ඩ් ආයතනයේ අවි ගබඩාවක් පවත්වාගෙන යෑමට ඉඩ හැරීම මගින් රජයට රුපියල් බිලියන ගණනක පාඩුවක් සිදුකළ බවට චෝදනා කරමින් අල්ලස් හෝ දූෂණ කොමිසමෙන් පවරා ඇති නඩුවට අද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පෙනී සිටියේය.

නඩුවේදී ගෝඨාභයට ඇප ලැබිණි. ඇප ලබා දෙන තුරු ඔහුට පොලිස් කූඩුවේ ලගින්නට සිදුවිය. ඡායා රූපයේ දැක්වෙන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තමන්ට නියමවූ ඇපය ගෙවා තුණ්ඩුව රැගෙන සහචරයෙක් එන තුරු උසාවි කූඩුවේ රැදී සිටි ආකාරයයි.

Gotabhaya Rajapaksa

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.