මේ ජනාධිපතිවරණය දෙමළ ජනතාවට සුවිශේෂ ගැටළු විසදන එකක් නොවේ- චම්පික රණවක

තමන් පොදු අපේක්ෂකයා හා අත්සන් කල ගිවිසුම  ප්‍රසිද්ධ කොට ඇති බවත් එකඟතාව ඉතා පැහැදිලි බවත් ජාතික හෙළ උරුමය කියා සීටී.

 

[vsw id=”/5C9cTJ-p1MM” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.