මෛත්‍රී සමග විවාදයට මහින්ද නැහැ

dlas

 

 

 

 

තමන් හා විවාදයකට එන්නැයි පොදු අපේක්ෂකයා කළ ඉල්ලීම පිළිගැනීමට තමන් ඇතළු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභාව ඉඩ දෙන්නේ නැතැයි ඩලස් අලහප්පෙරුම ඇමතිවරයා කියා  සිටී.

[vsw id=”/YnzhosrO3cQ” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.