රජයේ ස්වාධීන ආයතනය නිලධාරිනියක් ඉල්ලා අස්වීමට සූදානම්…

resignationරජයේ ස්වාධීන ආයතනයක ඉහළම තනතුරක් හොබවන නිලධාරිනියක් ඉදිරි දින කිහිපය තුළ අදාළ නිලයෙන් ඉල්ලා අස්විමට නියමිතය.

තම ඉල්ලා අස්විම පිළිබඳ තීරණය අදාළ නිලය දරන්නා රටේ ඉහළම නායකයෙකුට නිල නොවන මට්ටමින් ඊයේ (13) දැනුම් දෙනු ලැබීය. තමා නායකත්වය දෙන ආයතනයට මෑත කාලයේදී දේශපාලන වශයෙන් කරන ආර්ථදැක්වීම්වලට ප්‍රතිචාර දැක්විමක් වශයෙන් මෙලෙස ඉල්ලා අස්වි ප්‍රතිචාර දැක්විමට අදාළ තනතුර හොබවන්නා තීරණය කර ඇති බවට රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. හොරකම හා දුෂණයෙන් තොරව ලංකාවේ යහපාලනයක් ස්ථාපිත කිරිම සඳහා මහත් අසිරුතා ඔස්සේ කාර්යභාරයක් කලද තම ආයතනය පිළිබඳව මෑත කාලයේ කළ අපකීර්තිමත් අර්ථ දැක්විමක් හේතුවෙන් අදාළ තනතුර දැරිය නොහැකි බව මෙම තනතුර දරන්නා විසින් රජයේ ඇමතිවරුන්ට කරුණු දක්වා ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.