රටේ ආරක්ෂාව පිලිබඳ රජයේ තීරණ මත ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සහය

mmmmrrrrrහිටපු ජනාධිපතිවරයා අද (2) මහනුවර ගැටඹේ රාජෝපවනාරාම විහාරාධිපති හිමියන් බැහැදැකීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වූයේය.

එහි දී රටේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධව ආණ්ඩුව ගනා තීරණ අනුව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සහය හිමිවීම තීරණය වන බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසුවේය.

 

[vsw id=”LNmltI0pUwQ” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.