රනිල්ට නීතිය සහ සාමය

ranilනීතිය හා සාමය අමාත්‍ය ධුරය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ලබාදී ඇති අතර මීට පෙර එහි කටයුතු කළ සාගල රත්නායක මහතාට යෞවන කටයුතු හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය ධුරය ලබා දී ඇත.

ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ල – රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය

කබීර් හෂීම් – උසස් අධ්‍යපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය

හරීන් ප‍්‍රනාන්දු – ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විදේශ සේවා අමාත්‍ය

රවින්ද්‍ර සමරවීර – ග‍්‍රමීය සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍ය

අජිත් පී පෙරේරා – බන්ධනාගාර පුණුරුත්තාපනකටයුතු අමාත්‍ය

තවදුරටත් තොරතුරු බලාපොරොත්තු වන්න…

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.