රවි හරි බිසී – එන්න පුළුවන් ලබන සතියේ

Ravi Karunanayakeරවි කරුණානායක ඇමතිවරයා බැඳුම්කර කොමිසමට පවසා ඇත්තේ ජනාධිපතිවරයා විසින් කැඳවන ආරක්ෂක කමිටු රැස්වීමකට සහභාගි වීමට ඇති හෙයින් මේ බදාදා පැමිණිය නොහැකි බවයි.

ලබන බදාදා වන අගෝස්තු දෙවෙනිදා දක්වා තමන්ට පැමිණීමට ඉඩක් නැති බව තම නීතිවේදී අර්සකුලරත්න මහතා ගේ මාර්ගයෙන් රවි කරුණානායක මහතා කොමිසමට දානවා ඇත. සති අන්ත දිනක සාක්ෂි විමසීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව විමසු විට නීතිවේදී අර්සකුලරත්න මහතා පැවසුවේ තම සේවා දායකයා මේ පිළිබඳව තමන්ට උපදෙස් දී නැති බවයි.

මීට පෙර දිනයේ රවි කරුණානායක ඇමතිවරයා පැවසුවේ තමන්ට කැබිනට් රැස්වීමට සහභාගී වීමට ඇති හෙයින් තමන්ට කොමිසමට පැමිණීමට නොහැකි බවයි. එවකට මුදල් ඇමතිවරයා වූ රවි කරුණානායක බැඳුම්කර ගනුදෙනුවෙන් අයුතු වාසි ලැබූ බව සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ අදහස් පළවෙමින් පවතී. මේ පිළිබඳව මහින්දානන්ද අළුත් ගමගේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රශ්නයක් මතු වූ විට රවි කරුනානායක පැවසුවේ මේ කැඳවීමේ අමුත්තක් නැති බවයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.