රවී කරුණානායක පිළිබඳව ජනාධිපති හා අගමැති දැඩි තීන්දුවක් ගැනීමට සූදානම්

ravi-maithripala-ranilඑළඹෙන 2 වනදායින් පසුව ඒ පිළිබඳ තීන්දුව ගැනීමට නියමියතය. එසේ නොමැති වුවහොත් යහපාලන ආණ්ඩුවට එල්ල වී ඇති චෝදනා වලින් ගැලවීමට නොහැකි බැවින් මන්තී‍්‍රවරුන්ගේ දැඩි බලපෑම් මත මෙම තීරණය ගෙන ඇති අතර පරීක්ෂණ කටයුතු පහසු කිරීම සඳහා අගමැති හා ජනපති එක්ව රවී කරුණානායක ඇමතිකමෙන් ඉවත් කිරීම පිළිබඳව තීන්දුවක් ගැනීමට ඉඩ ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.