රාජ්‍ය ආයතන වල ඡන්ද ප්‍රචාර වැඩ තහනම් බව මැකො ගෙන් මතක් කිරීමක්

election monitering

රාජ්‍ය ආයතන වල  ජනාධිපතිවරණ අපේක්‍ෂකයන් වෙනුවෙන් ඡන්ද ප්‍රචාරක කටයුතු කිරීම හෝ රැස්‌වීම් පැවැත්වීම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තහනම් බව මැතිවරණ කොමසාරිස්‌ මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ආයතන ප්‍රධානීන්ට දන්වා සිටී.

 

ඡන්දය ආයාචනය කිරීම, අත් පත්‍රිකා බෙදීම, රැස්‌වීම් පැවැත්වීම තහනම් වන අතර මෙම නීති විරෝධී ක්‍රියාවලට ඉඩ නොදීම එම රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ගේ වගකීම බව ද මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා  කියා සිටී.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.