රියදුරන් ‍නොමැති ගූගල් රථය අනතුරක

google carරියදුරන් ‍නොමැති ගූගල් රථය අනතුරක

ගූගල් සමාගම විසින් නිෂපාදිත රිදුරන් නොමැතිව ධාවනය වන මෝටර රථයක් කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ දී බස් රථයක ගැටී ඇත.

ගූගල් සමාගමේ මෙ වාහන මීට පෙර ද අනතුරුවලට ලක්ව ඇති නමුත් තවත් වාහනයක ගැටී ඇති ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය වේ.

කෙසේ වුව ද ගූගල් රථයේ පරිගණක සංඥා නොතකා බස් රථය ඉදිරියට ධාවනය වී ඇත් ද යන්න පිළිබද මේ වන විට පරීක්ෂණ සිදු වේ.

මෙම අනතුර පසුගිය මස 14 වෙනි දින සිදු වූ නමුත්මාධ්‍ය වෙත තොරතුරු පබා දී ඇත්තේ ඊයේ (29) දිනයේ ය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.