රු.150ත ඉහළ ගිය ඩොලරය, හෙට ?

ඇමරිකානු ඩොලරයට රුපියල් වටිනාකම ඊයේ වාර්තාගත ලෙස රු. 150ට වැඩි විය. මේ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඊයේ නිකුත් කළ නවතම විනිමය අනුපාත අගයන් අනුව ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය රු. 150.54 ක්‌ දක්‌වා ඉහළ යමින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල විශාල ලෙස පිරිහෙමින් පවතී.
පසුගිය දින කිහිපයේදී මෙසේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල දිගින් දිගටම පිරිහීමට ලක්‌වූ අතර ඉකුත් මාර්තු 28 වැනිදා ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය ප්‍රථම වරට රු. 148 ඉක්‌මවා යමින් රු. 148.91 ක්‌ විය. පෙරේදා (29 දා) දිනයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය ප්‍රථම වතාවට 149 ඉක්මවූ අතර එය  රු. 149.54 දක්‌වා ද ඉහළ ගියේය.

පසුගිය කාලයේදී ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන විදේශ විනිමය ආදායම් අඩුවීම නිසා දිගින් දිගටම ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්‍ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල පිරිහෙමින් පවතින බව වාර්තා වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.