ලංකාවේ තෙල් හොයන්න ප්‍රංශයේ ටුටාල් එයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නැගනෙහිර වෙරල තීරයේ ඛනිජ තෙල් හා ස්වභාවික වායු ගවේෂණය සඳහා ප්‍රංශයේ ටුටාල් සමගම සමග ඊයේ (18) ගිවිසුමකට අත්සන් කෙරුණා.

ලොව ප්‍රධානතම ඛනිජ තෙල් හා ස්වාභාවික වායු සමාගම් 6න් එකක් වන මෙම සමාගමට ගිවිසුමට අනුව නැගෙනහිර බිම් තීරු 2ක ගවේෂණ කටයුතු සිදු කල හැකියි.

ඉන්දීය කෙයාන් සමාගම මන්නාරම් බොක්කේ තෙල් ගවේෂණ කටයුතු වලින් ඉවත් වෙමෙන් අනතුරුව ටුටාල් සමාගම හා එක්සොන්මොබිල් යන සමාගම් ඒ සඳහා අයදුම් කර තිබුණා.

ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රංශ තානධිපතිවරයද එක්ව සිටිනු දක්නට ලැබුණා.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!