ලංකා ඊ නිව්ස් කර්තෘ සඳරුවන් අත්අඩංගුවට ගත හැකිද?…………..

enewsලන්ඩනයේ වෙසෙන ලංකා ඊ නිව්ස්’ වෙබ් අඩවියේ කර්තෘ සඳරුවන් සේනාධීර අත් අඩංගුවට ගැනීමේ නියෝගයක් ගම්පහ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරිය වන කවීන්ද්‍රා නානායක්කාර මහත්මිය විසින් නියෝග කොට ඇත. නියෝගය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර පොලිසියේ සහයෝගය අවශ්‍ය වේ.

ලන්ඩනයේ පදිංචිව සිටින සඳරුවන් සේනාධීර ශ්‍රී ලංකාවට භාර දීමට බ්‍රිතාන්‍ය අධිකාරීන් එකඟවේද යන්න සැක සහිතය. බ්‍රිතානයයේ වෙසෙන දේශපාලන රැකවරණ පතන්නන් ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම එරටේ sandaruwanවගකීමකි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.