ලාංකික ට්‍රාන්ජෙන්ඩර්ස් ලා ස්ත්‍රී හැඳුනුම්පත් ඉල්ලති….

මෙරට පිරිමි දරුවකු ලෙස ඉපිද පසුව කාන්තාවක්‌ බවට පරිවර්තනය වූ හෙවත් ලිංගික සංක්‍රාන්තියට (ට්‍රාන්ස්‌ජෙන්ඩර්) පත් වුවත් තමන්ට “ස්‌ත්‍රීන්’ බව හඟවන ජාතික හැඳුනුම්පතක්‌ නිකුත් කරන ලෙසට පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීම් කර තිබේ.

දැනට තමන් සතුව පවතින ජාතික හැඳුනුම්පත්වල “පිරිමි” වශයෙTrancegender2න් සඳහන් කර තිබීම හේතුවෙන් පොදු ස්‌ථානවලට හා ඡන්ද මධ්‍යස්‌ථාන වෙත යන අවස්‌ථාවලදී කාන්තාවන් වශයෙන් පෙනී සිටීම නිසා තමන්ට දැඩි අපහසුතාවන්ට මුහුණ පෑමට සිදුවන බව මෙරට ලිංගික සංක්‍රාන්තියට පත් ප්‍රජාව පවසා සිටිති.

මෙම තත්aත්වය සැළකිල්ලට ගෙන තමන්ට සාධාරණයක්‌ ඉටුවන සේ ස්‌ත්‍රීන් වශයෙන් සඳහන් වන ජාතික හැඳුනුම්පතක්‌ නිකුත් කරන ලෙස ඔවුන් ඉල්ලා තිබේ.

කෙසේ වුවද මේ සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් මෙතෙක්‌ කිසිදු ප්‍රතිචාරයක්‌ දක්‌වා නැතැයි වාර්තා වේ.

ඉන්දියාවේ හා පාකිස්‌ථානයේ ලිංගික සංක්‍රාන්තියට පත්වූවන් සඳහා ඔවුන් තුන්වැනි ලිංගිකයින් වශයෙන් සඳහන් හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට එම රටවල බලධාරීන් පියවර ගෙන තිබේ.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.