වකුගඩු ජාවාරමේ කමිටු වාර්තාව ඇමති රාජිතට

ඉන්දීය පොලිසිය අනාවරණය කළ පරිදි වකුගඩු ජාවාරමකට සම්බන්ධ ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍යවරු 6 දෙනෙකු පිළිබද තොරතුරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පත් කළ කමිටුව මගින් පෞද්ගලික රෝහල් විමර්ශනයෙන් පසුව දත්ත ලබාගෙන ඇත.

මෙම පස් පුද්ගල කමිටුවේ වාර්තාව දින 3ක දී අවශ්‍ය බව ඇමතිවරයා පැවසුව ද පසුව සම්පූර්ණ තොරතුරු සහිතව වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස කමිටුවට පවසා ඇත.

ඉන්දියාව සහ ලංකාව අතර මෙම ජාවාරම සිදු වන අතර එම තොරතුරු ලබා දී අත්තේ ඉන්දීය පොලිසිය විසිනි.පසුව ශ්‍රී ලංකාවේ දී විදේශිකයන්ට සිදු කරන වකුගඩු සැත්කම් නතර කිරීමට සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා පියවර ගත්තේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!