වර්ජනයේ නිරත කම්කරු නිලධාරීන් හෙට වැඩට නාවොත්ත වැඩ වරදියි… කොමසාරිස්වරිය කියයි

backපසුගිය 7 දා සිට අඛණ්ඩ වැඩවර්ජනයක නිරත වී සිටින කම්කරු නිලධාරීන් 379 දෙනාගේ නිවාඩු අවලංගු කර ඇති බවත්, වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි ඔවුන් හෙට (15) සේවයට වාර්තා කළ යුතු බවත් කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් චාන්දනී අමරතුංග අද රාජ්‍ය සේවා කම්කරු නිලධාරීන්ගේ සංගමය වෙත දැන්වූවාය.

ඊට පිලිතුරු දෙන කම්කරු නිලධාරී සංගමයේ සභාපති අයි.පී.ගමගේ පැවසුවේ නිවාඩු අවලංගු කළ හැක්කේ තම සේවාව අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් පමණක් නම් බවත්, තම සේවාව අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් නම් එ් සදහා අනුමැතිය ලබාගත යුතු බවත්,  වැඩවර්ජනය දිගටම ක්‍රියාත්මක බවත්ය.

වැඩවර්ජනය දිගටම ක්‍රියාත්මක නම් කම්කරු නිලධාරීන්ගේ සේවය අනතුරේ බවට කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්වරිය ඉගි කර තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.