වසර 13ක අධ්‍යාපනය අනිවාර්යයි

wckkkkkකොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ඊයේ පැවතී Royal Mas Arena විවෘත කිරීමේ උත්සවයට සහභාගී වූ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා

නව අධ්‍යාපන ක්‍රමය මෙම මැයි මසට පෙර සකස් කරන බවත් මෙරටේ සියලුම දරුවන්ට වසර 13ක අධ්‍යාපනයක් ලැබීමේ අයිතිය තහවුරු කරන බවත් ප්‍රකාශ කළේය.

තව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ පල්වෙමින් සිටින නිලධාරීන් ඉවත් කොට දක්ෂයින් යොදවා අධ්‍යාපනයේ විශාල පිම්මක් ඇතිකළ යුතු බව ද කියා සිටියේය.

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ සිසුවන්ට ඇති සියලුම පහසුකම් රජයේ වියළුම පාසල් වලට ලබා දිය යුතුය.21වන ශත වර්ෂයට ගැලපෙන ප්‍රධාන රටවල් 50න් 1ක් බවට පත්වීමට අප ගමන් කල යුතු බවත් සා.පෙළ විභාගයේ විෂයන් කිහිපයක් අසමත් වුව ද අසාර්ථක නොවිය යුතු බවත් සමහරුන් කලාකරුවන් වන බවත් පැවසීය.

එමෙන්ම දේශපාලනය හේතුවෙන් කුණු වී ඇති අධ්‍යාපනය වහාම වෙනස් කල යුතු බව ද අගමැතිවරයා පැවසීය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.