විගණන පනත ප්‍රමාද වීම ගැන විපක්ෂය නිදි

sarath-mayadunneආණ්ඩුව යහපාලනය නොව අවපාලනය ඇති කිරීමට බැඳී සිටින බව පෙනෙන්නට තිබෙන බැවින් ජනතාවට  ක්‍රියාත්මක වීමට කාලය එළඹ ඇති බව හිටපු විගණකාධිපති සරත් මායාදුන්නේ මහතා පවසයි.

විගණන කොමිසම බලාත්මක කොට  ක්‍රියාත්මක නොකරීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට සැකයක් ඇතිවී තිබෙන බව ඔහු කියා සිටී. දුෂිත නිළධාරීන් හා මවුන්ගේ බලපෑමට යටත් වූ  දේශපාලඥයින් විසින් මේ ප්‍රමාදය ඇතිවී  තිබෙන බවත් මේ හේතුවෙන් විගණන නිලධාරීන් කලකිරීමට පත්ව සිටින බව සරත් මායාදුන්නේ මහතා පෙන්වා දුන්නේය. මේ  ප්‍රමාදය පිළිබඳව විවාදයක් ඉල්ලා  සිටීමේ වගකීම විපක්ෂය සහ විපක්‍ෂය යැයි කියා ගන්නා පිරිස් මත පැවරී ඇති බවයි හිටපු විගණකාධිපති සරත් මායාදුන්නේ මහතා පෙන්වා දුන්නේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.