විදුලි කපන කාලසටහන

power cutශ්‍රී ලංකාව කලාප 4කත බෙදා උදේ 7 සිට දහවල් 12.30 දක්වා ද පස්වරු 6 සට 8 දක්වා ද  දහවල් 12.30 සිට පස්වරු 6 දක්වා ද පස්වරු 8 සිට 10 දක්වා ද යළි දැනුම් දෙන තුරු විදුලිය කපන බව විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි.

මේ අතර අද (15) නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වූ විදුලිබල අමාත්‍ය රන්ජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පැවසුවේ බදාදා (16) සවස හෝ බ්‍රහස්පතින්දා (17) පෙරවරු වන විට විදුලි කප්පාදුව නතර කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි.

විදුලුබල මණ්ඩලය නිකුත් කරනු ලැබූ විදුලිය කපන වේලාවන් හා ප්‍රදේශ දැක්වෙන සටහන පහතින් දැක්වේ.

1111111111111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2222222222222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3333333333333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4444444444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.