විදුලි බිල් වැඩි වෙනදා අත ලඟයි

increase electricity billසාම්පුර් ගල් අඟුරු තාප විදුලි බලාගාරය අත්  හිටුවීමට ගත් තීරණය හේතුවෙන් ඉතා ළඟදීම විදුලි බල මිළ ඉහල යෑමට ඉඩ තිබෙන බව වීදුලි බල ඉංජිනේරුවන් පෙන්වා දෙති.

දැනට ගල් අඟුරු තාප විදුලි බල ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා රුපියල් 4.36 ක් වැය වෙන  අතර  මීළඟ විකල්පය වන තෙල් වලින් විදුලි ඒකකයක්  නිපදවීම  සඳහා රුපියල් 17.80 ක් වැය වේ.

පරතරය වන රුපියල් 13.44 පාරිභෝගිකයා ගෙන් අය කර ගැනීම හැර අන් විකල්පයක් නැත.

විදුලි බල අර්බුදයක් ඇති වූ විට ගල් අඟුරු බලාගාර වලට එරෙහි වන පිරිස් හොයා ගැනීමට බැරිවෙන බව වීදුලි බල  ඉංජිනේරුවන් ගේ සංගමයේ සභාපති අතුල වන්නිආරච්චි මාධ්‍යයට පැවසීය.

sampur coal power plant

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!