විදේශ මුහුදු යාත්‍රා තහනම් කරනවා-රනිල් වික්‍රමසිංහ

fishermanff

 

මුහුද විදේශ රටවල්වලට විකුණා ඇති බවත් . විදේශ මුහුදු යාත්‍රා  අපේ රටට පැමිණ ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙමින් සිටින බවත් විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙන්ප්පුවෙදී

කියා සිටියේය.

චීන, තායිවාන්, කොරියා යන ආදී රටවල් වල බහුදින මුහුදු යාත්‍රා  ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදී පළ ප්‍රයෝජන  ලබා ගන්නා නිසා අපේ ධීවරයන්ට අපේ මුහුදේ නිසි ප්‍රයෝජන

ලබා ගත නොහැකි වී ඇති බව විපක්ෂ නායකයා කියා සිටියේය.

සිරිසේන මහතා ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් තේරී පත්වූ විගස විදේශ රටවල්වලින් පැමිණෙන සියලූම බහුදින මුහුදු යාත්‍රා  නතර කිරීමට පියවර ගන්නා බව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා

පොරොන්දු විය.

විදේශ රටවල්වලින් පැමිණෙන බහුදින මුහුදු යාත්‍රා නතර කිරීමට දවස් 100 ක් තුළ කටයුතු කරන බවත් වික්‍රමසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

 

 

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.