විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ බැටරි චාර්ජ් බසී

exam-department1ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වීමත් සමග නොයෙකුත් විමසීම් සහ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීම  සඳහා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ  වීමට උත්සාහ කල  දෙමවුපියන්ගේ උත්සාහයන අසාර්ථක වී ඇත. විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ඇමතීම සඳහා 1911 දුරකථන අංකය ඇතුළුව තවත් දුරකථන අංක ගණනාවක්ම වෙබ් අඩවියේ ඉදිරිපත් කර ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසීමක් කල විට නිලධාරියෙක් කියා සිටියේ තමන්ට දුරකථන ඇමතුම් විශාල ප්‍රමාණයක් ලැබෙමින් තිබෙන අතර වෙබ් අඩවියේ ඉදිරිපත් කල ඇතැම් දුරකථන අංක බැටරියෙන් ක්‍රියාත්මක කරන ඒවා නිසා එහි චාර්ජ් එක බැස ඇති බවයි. මේ තත්ත්වය ඉතා අසතුටුදායක එකක් බව දෙමවුපියෝ පවසති.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.